Όροι Χρήσης

 1. Bασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι σημαντική.
 2. Tα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, μέλη κάτω των 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν μέσω ενός γονέα ή κηδεμόνα.
 3. Για την εγγραφή σας ως μέλος της Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή ή λανθασμένα στοιχεία.
 4. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με αποστολή ή παράδοση αντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών σας και του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 6. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δεν δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.
 7. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
 8. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δέκτης έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να καταχωρίσει (με τον προσωπικό του λογαριασμό) στο σύστημα την ανταλλαγή.
 9. Κανένα μέλος της Τράπεζας Χρόνου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 10. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που ανταλλάσσονται έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν τη συναλλαγή. Η  Τράπεζα Χρόνου δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων των μελών της.
 11. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν θα είναι ορατά, μέσα από τις αγγελίες τους, από τα άλλα μέλη.
 12. Ο κοινωνικός λειτουργός της Τράπεζας Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας της και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα εισηγείται το ζήτημα στους αρμόδιους της Τράπεζας Χρόνου οι οποίοι θα εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση.
 13. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να καταχωρήσει ή και να διαγράψει αγγελία ή λογαριασμό και να αρνηθεί εκ νέου την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό, παράνομο, πολιτικό ή προσβλητικό περιεχόμενο ή ενέργειες παράνομες ή που αντίκεινται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου.
 14. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους είναι κρυφοί και πρόσβαση σε αυτούς έχουν μόνο οι ίδιοι και οι διαχειριστές του ιστότοπου της τράπεζας χρόνου.
 15. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια» θα επιδοτούνται με εξήντα (60) ΤΕΜ στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα επιδοτούνται με τριάντα (30) ΤΕΜ.
 16. Κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί με την προϋπόθεση να έχει μηδενικό υπόλοιπο στον προσωπικό του λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση τα υπολοιπόμενα ΤΕΜ θα δωρίζονται σε κάποιον χρήστη ή στην Τράπεζα Χρόνου μετά από πρωτοβουλία του χρήστη που αποχωρεί.
 17. Ανά χρονικά διαστήματα η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να επιδοτεί ΤΕΜ σε όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο στους κατόχους κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια».
 18. Οι δωρεές ΤΕΜ προς την Τράπεζα Χρόνου από τους χρήστες, θα αναδιανέμονται στο σύνολο τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξ’ αδιαιρέτου προς όλους τους χρήστες ή τους ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια».
 19. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη σας παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλετε να το αναφέρετε στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 20. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.